top of page

Wat doen we?

Mensen inspireren om hun energiepeil in eigen handen te nemen +  energie te geven aan die dingen die ze echt belangrijk vinden.
Focus op bedrijven
 

We richten ons op organisaties (bedrijven, overheidsinstellingen).
 
Onze programma’s focussen op jouw persoonlijke energie:

 • Wat geeft mij energie?

 • Wat kost energie?

 • Wat ik kan zelf doen om mijn energie te beheren en te vergroten?

 • Wat ga ik bijsturen?

 
We geven workshops aan groepen waar deelnemers zichzelf leren kennen, ervaringen delen en van mekaar leren.
 
Een programma kan pas slagen wanneer aan deze 2 voorwaarden wordt voldaan:

 • medewerkers die er voor kiezen om zelf hun energiepeil en hun leven in handen te nemen.

 • bedrijven die een omgeving creëren waar medewerkers energie opdoen in plaats van energie te verliezen.

3 stappen

 

Elk programma bevat 3 stappen:

 • Inzicht verwerven in wat energie
  geeft en kost

 • Eigen gewoontes en denkpatronen
  onder ogen zien

 • Stappen zetten om denkpatronen en gewoontes te veranderen

 

 
Hoe doen we dit?
 

Inzicht geven over:

 • Hoe ons energiebeheer werkt op basis van eenvoudige, op wetenschap gebaseerde principes.

 • Wat we zelf kunnen doen om onze energie te vergroten en permanent op een hoger peil te houden.

 

Onze eigen gewoontes en denkpatronen onder ogen zien door:

 • Korte persoonlijke vragenlijsten

 • Reflectiemomenten

 • Duo- en teamgesprekken

 

Verandering inzetten door:

 • Een persoonlijk thema te kiezen waar we mee starten

 • Dit te helpen vertalen naar concrete actie

Stijl en aanpak?

 

We confronteren deelnemers op een relativerende, niet oordelende manier met hun gewoontes en overtuigingen.
Altijd vanuit een perspectief van wat helpt hen en wat helpt hen niet.
We delen onze eigen ervaringen en struikelblokken.
 
We werken met verschillende modellen en programma’s die deze visie ondersteunen en houden niet vast aan 1 model.
 
We willen inspireren niet beleren.
We zoeken zelf en willen mensen tijdens hun zoektocht inspireren en helpen.

bottom of page